Vrijdag 20 april jeugdsoos!

Op vrijdag 20 April organiseert de jeugdsoos Paintballen in Bullet Factory in Aldwâld (oude melkfabriek).
Het is voor de jeugd uit Aldwâld van 12-16 jaar.
Om 18 uur verzamelen Foarwei 48 (Spûkepleats)

Eigen bijdrage is € 5,00 de rest wordt gesponsord door het Doarpsbelang Aldwâld!

Opgave kan bij Tineke de Vries Tel: 450801 of via email: nanne.de.vries@kpnplanet.nl (Voor dinsdag 17 April)