Doarpsaginda mei 2015

4 mei: Dodenherdenking om 10.39 uur bij de Nederlands Hervormde kerk in Oudwoude word een krans gelegd bij het graf van Heine de Bruin. Dit alles zal plaatsvinden in samenwerking met de familie, de beide basisscholen en Doarpsbelang.

8 mei: Juf Elly leest voor aan kinderen vanaf 2,5 jaar in de bieb van 16.30 tot 17.00. Kosten € 1,=, met een lekker glaasje ranja.

13 mei: Kinderactiviteit. Vanaf 14.30 tot 16.00 zijn jullie van harten welkom. Kosten € 2,50 dit is inclusief materialen, drinken en wat lekkers. Opgave via mfcjeugdwerk@hotmail.com

14 mei: De jaarlijkse familie puzzel-tocht. Van ong. 20 km. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Inschrijfgeld € 3,= p.p. of € 5,= per gezin. Na afloop is er koffie/thee met iets lekkers voor € 3,= p.p.. (2de kopje gratis). Verder is er weer de toertocht voor motoren. Ook inschrijven vanaf 13.00 uur. Inschrijfgeld € 3,= p.p.. Uiterlijk 18.00 uur terug bij de start. Nieuw deze middag Jeu de boules voor jong en oud. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met dit spannend en gezellig spel op onze prachtige banen.

20 mei: CreaBea-middag. De R zit niet meer in de maand, maar we gaan gewoon door. Op de 3e woensdag van de maand een gezellige brei, haak of doe middag van 15.00 tot 17.00 uur. Kosten € 1,=. De bieb is ook gewoon open.

30 mei: Filmjûn âld Aldwâld. Film over Aldwâld uit 1961, bejaardenuitstapje 1952 en de doarps reünie van 1980. Film wordt vertoond door de heer Piet de Boer. Aanvang 19.30 uur en de entree bedraagt € 2,=