Aldwâld op ‘e praatstoel, de Wygeast 12

Aldwâld op ‘e praatstoel, wij stellen u het 7de huis voor, de Wygeast 12. Misschien nog wel een nieuwtje is dat de wygeast vroeger de wijgeest heette. Dit huis is gebouwd in 1922 als schoolmeestershuis van de Tarissing. Het huis is gebouwd door Koop Hendriks Kuipers, aannemer te Surhuisterveen voor een bedrag van fl. 10.432,=. Het schilderwerk is verricht door Jurjen Dijkstra, schilder te Gerkesklooster voor fl. 720,=. Meester Boersma werd “hoofd der school” en was de eerste bewoner. Momenteel woont hier de familie Miedema.
Uw verteller hier is Reinder Postma die een verhaal verteld over Belgische vluchtelingen in Kollum.
AST DER NET BIST, DAN HAST WAT MIST!!