Wie heeft nog DE waardepunten voor voedselbank Kollumerland?

Hebt u nog DE waardepunten liggen waar u een goede bestemming voor zoekt?
Of misschien hebt u ze al bewaard voor deze actie.
De Voedselbank Kollumerland zal er erg blij mee zijn.
In december doen we weer mee met de landelijke inzamelingsactie voor gratis pakken koffie.
Voor de verzamelde punten verstrekt Douwe Egberts pakken koffie die de voedselbank kan uitdelen in de 2-wekelijkse pakketten voor de cliënten.
Ook in onze regio leven mensen onder de armoedegrens.
Dan is het heel fijn als er koffie voor hun is.
U kunt ervoor zorgen dat de actie een succes wordt!
De hele maand december kunt u de waardepunten in de brievenbus doen bij:
Johanna de Jong
Swartewei 7
Oudwoude
Alvast hartelijk dank!

  • voedselbank
  • voedselbank1