Voedselbank Kollumerland zamelt DE-punten in.

Wie in het keuken laadje nog Douwe Egberts waardepunten heeft liggen en niet weet wat ermee te doen, kan ze nu schenken aan het goede doel.
Ook dit jaar doet de Voedselbank Kollumerland mee aan de landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten. Het doel is om zoveel mogelijk DE-punten te verzamelen.
Afhankelijk van het aantal verzamelde punten verstrekt Douwe Egberts pakken koffie die de voedselbank kan uitdelen in de 2-wekelijkse pakketten voor de cliënten.
Ook in onze regio leven mensen onder de armoedegrens.
Een pak koffie in het voedselpakket wordt zeer gewaardeerd.
De hele maand december kunt u de waardepunten in de brievenbus doen bij:
Johanna de Jong
Swartewei 7
Oudwoude
Alvast hartelijk dank!

  • DE punten 1
  • DE punten
  • DE punten