Peuterzaal

 

Samen spelen, zingen en dansen, knutselen bij de peuterspeelgroep!
Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan kan het bij ons op ontdekkingsreis, want het is leuk om samen de wereld te ontdekken. Samen met leeftijdsgenootjes en onze ‘juffen’.
Binnen en buiten spelen, educatie van VVE programma Piramide, voorlezen, muziek, met liedjes, kringspelletjes en nog veel meer. De Peuter Speel Groep: een nieuwe vorm van opvang, voorheen was dit de peuterspeelzaal. Een nieuwe vorm zodat u als ouder meer keuzevrijheid heeft. De peuterspeelgroep is vanaf 1 januari 2017 toegankelijk voor alle peuters. Gezinnen waarbij 1 ouder werkt en de andere ouder niet, komen in aanmerking voor de subsidieregeling peuteropvang. Gezinnen waarbij beide ouders werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Doordat de peuterspeelgroep onder de wet Kinderopvang valt kunt u nu meerdere dagdelen afnemen.

In de peuterspeelgroep leren peuters spelen met andere kinderen. De sfeer, veiligheid en vrijheid om te spelen staan centraal. De kinderen kunnen kiezen uit veel speelmaterialen en mogelijkheden. Naast het speelplezier zijn de materialen gericht op de ontwikkeling van het kind op lichamelijk, motorisch, verstandelijk, en sociaal- en emotioneel gebied.
Een groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en wordt begeleid door twee pedagogisch medewerk(st)ers, of tot 8 kinderen met één pm-er met eventueel een vrijwilliger of stagiaire.

Intake en wennen

Ongeveer drie weken voordat uw peuter start, heeft u een intakegesprek met één van de toekomstige pedagogisch medewerkers van uw kind. Om uw kind vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving en de andere kinderen op de groep, komt een kind voor de officiële start van de opvang twee maal een aantal uurtjes wennen op de groep, bij voorkeur op de dagen dat uw kind geplaatst is.

Tweetalig beleid
In de peutergroep wordt er gewerkt met de Friese en Nederlandse taal. Gedurende de ochtend bieden wij structureel de kinderen educatie aan in het Fries en Nederlands.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van uw kind houden we door een kind volgsysteem (Pravoo) nauwkeurig in de gaten. Daarnaast plannen we jaarlijks oudergesprekken in, om dieper in te gaan op de ontwikkelingen en wederzijdse vragen. Indien u hier tussentijds behoefte aan heeft, kunt u gewoon een afspraak maken met de leidster van uw kind.

Warme overdracht naar de basisschool
Als een kind 4 jaar wordt, breekt er een belangrijke nieuwe fase aan. Uw kind gaat naar de basisschool.
Wij hechten er grote waarde aan dat deze overgang zo positief mogelijk verloopt. Wij hebben daarom goede contacten met de basisschool. Regelmatig is er overleg. Daarnaast geven wij de leerkrachten graag ons observatieformulier die informatie bevat over o.a. het welbevinden, evt. bijzonderheden en de ontwikkeling van je kind, zodat leerkrachten uw kind direct op een goede manier kunnen begeleiden en stimuleren. Hierdoor verloopt de overgang zo soepel mogelijk. Dit formulier wordt alleen met de leerkrachten besproken, nadat de ouders toestemming hebben gegeven.

De peuterspeelgroep valt onder de Wet Kinderopvang. Ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen hier gebruik van maken als hun kind komt spelen in de peuterspeelgroep. Hierdoor zijn de tarieven (€8.02 p/u) bijzonder gunstig.

 

De PeuterSpeelGroep is er op:
Maandag en woensdagochtend
Tijd: 8:15-11:15u
Wat neemt uw kindje mee?
Tasje met fruit en drinken
Evt verschoning (luiers), schone kleren.

 

 

Informatie over de peutergroep

Uw kindje wordt groter en wil graag de horizon verbreden, dat kan door hem/haar op te geven voor de peuterspeelgroep.

Hoe moet ik me aanmelden voor de peuterspeelgroep?

U kunt zich vanaf nu aanmelden via de website, www.kinderopvangdondersteen.nl, vervolgens klikt u op het knopje “over Dondersteen”, dan “downloads” hier vindt u het inschrijfformulier, of stuur een mailtje naar administratie@kinderopvangdondersteen.nl.

Wat zijn de openingstijden van de peuterspeelgroep?

De peuterspeelgroep is  geopend op, ma/woe 8:15-11:15u.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de peuterspeelgroep?

De peuterspeelgroep is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, indoen nodig kan het vanaf 2,3jr.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als u en uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

§  U bent tweeverdiener

§  U bent alleenstaand en u werkt

§  U studeert

§  U volgt een inburgering of re-integratie traject

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl 

Waarom heb ik een LRKP-nummer nodig?

Het LRKP-nummer is het nummer van de voorschool in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit nummer heeft u nodig bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Het LRKP nummer van deze locatie is: 312205028

Wat is de maximum uurprijs voor de peuterspeelgroep?

De belastingdienst bepaalt ieder jaar wat de maximum uurprijs voor kinderdagopvang (peuteropvang) is waarover u toeslag kunt krijgen. In 2018 is dat € 7,45.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente?

Als u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag, omdat u bijvoorbeeld niet (allebei) werkt, niet studeert of geen re-integratie of inburgeringstraject volgt, dan komt u in aanmerking voor de bijdrage van de gemeente. U kunt dit aangeven bij Ida Houkes en u betaalt dan alleen nog de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Ik vind het aanvragen van kinderopvangtoeslag ingewikkeld. Kan iemand mij helpen?

Kinderopvang Dondersteen is officieel toeslagendienstverlener en helpt u graag met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Voor vragen met betrekking tot de aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met Ida Houkes. Ida is bereikbaar via administratie@kinderopvangdondersteen.nl en op 06-34170752

Mijn kind heeft een indicatie voor VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). Krijg ik hiervoor een bijdrage?

Kinderen met een VVE-indicatie hebben recht op 3 dagdelen voorschool. De gemeente vergoedt het derde dagdeel voor peuters met een VVE-indicatie voor maximaal 3,5 uur per week.

Waar kan mijn kind terecht voor VVE?

Op de peutergroep wordt VVE aangeboden. Alle leidsters zijn VVE-gekwalificeerd.

Een andere vraag?

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Ida Houkes, Ida is bereikbaar via administratie@kinderopvangdondersteen.nl en op 06-34170752