Aldwâld op ‘e praatstoel, de Wygeast 12

Aldwâld op ‘e praatstoel, wij stellen u het 7de huis voor, de Wygeast 12. Misschien nog wel een nieuwtje is dat de wygeast vroeger de wijgeest heette. Dit huis is gebouwd in 1922 als schoolmeestershuis van de Tarissing. Het huis is gebouwd door Koop Hendriks Kuipers, aannemer te Surhuisterveen voor een bedrag van fl. 10.432,=. Het schilderwerk is verricht door Jurjen Dijkstra, schilder te Gerkesklooster voor fl. 720,=. Meester Boersma…

Read More >>

Aldwâld op ‘e praatstoel: de Jan Binneswei 21

ALDWALD OP ‘e PRAATSTOEL: we stellen het zesde huis voor, Jan Binneswei 21. De grond voor dit huis is door Pieter Veenstra (beter bekend als Pieter Skipper) aangekocht van Dhr. L.K. Visser die woonde in de boerderij Jan Binneswei 18. Het huis is gebouwd in 1925. In 1936 is er een vergunning gekregen voor het bouwen van een kolenplaats. Pieter had dus een kolenbedrijf. In 1953 is er wederom een…

Read More >>

Aldwâld op ‘e praatstoel: Jan Binneswei 13

ALDWALD OP ‘e PRAATSTOEL. Wij stellen u het volgende huis voor: Jan Binneswei 13. Over dit huis heb ik weinig gegevens kunnen vinden, wat ik weet is dat vroeger hier Gerrit en Nyske Dijkstra hebben gewoond samen met zoon Harm. Gerrit was boer op een andere boerderij, thuis had hij nog wel voor de hobby wat vee. Momenteel wonen hier Minke Tiny en Klaas Jan Reitsma. Uw verteller hier is…

Read More >>

Aldwâld op ‘e praatstoel! Jan Binneswei 4

ALDWALD OP ‘e PRAATSTOEL: Wij stellen u het volgende huis voor, Jan Binneswei 4. Vroeger waren dit twee huizen wat later is omgebouwd naar een woning. In 1954 is hier een dakkapel opgekomen de kosten hiervoor waren fl. 600,=. Leges fl. 4,=. Kijk dat waren nog eens prijzen. Je kon vroeger genieten van Johannes en Tjisse de Jager die in deze dakkapel graag gitaar mochten spelen. In het hok achter…

Read More >>

Aldwâld op ‘e praatstoel zondag 4 november!

Op zondag 4 november is het weer zover, Aldwâld gaat op ‘e praatstoel. Het thema is oorlog en vrede. Dit heeft alles te maken met het einde van de eerste wereldoorlog op 11 november 1918. We hebben 2 routes: Foarweiroute en de Jan Binnes/Wygeastroute. Een van de vertellers is Kees Bangma uit Dokkum, hij neemt u mee naar Friesland in de eerste wereldoorlog. U krijgt de primeur, want een week…

Read More >>

Aldwâld op ‘e praatstoel, we stellen voor Foarwei 30

PRAATSTOEL OUDWOUDE! We stellen je nu voor aan de boerderij aan de Foarwei 30. Dit is een koprompboerderij die van omstreeks 1860 zal dateren en die nog vrijwel geheel de oorspronkelijke detaillering laat zien. Zelfs de ramen vertonen nog de oude roedeverdeling. Op de overgang van voorhuis en schuur is een keuken uitgebouwd met een eigen geveltop en dak die haaks op de andere bouwvolumes staan. Lang geleden hebben blinden…

Read More >>

Aldwâld op ‘e praat stoel 4 november 2018

Praatstoel Oudwoude, we stellen je nu voor aan het huis aan de Foarwei 32. De tuin bij dit huis kun je bezoeken en dat is zeker de moeite waard. De tuin van 3000 m² is aangelegd op een boerenerf uit 1763 met historische kenmerken. Naast een boomgaard en moestuin zijn er moderne elementen: vijvers, beukenbercau, rozenallee en borders met veel grassen. Hennie Dijk-Stel is beeldend kunstenaar. Tijdens uw tuinbezoek is…

Read More >>

Aldwâld op ‘e praatstoel!

Aldwâld op ‘e praatstoel, wij stellen het eerste huis aan u voor. De Foarwei 34. De voormalige van Heemstraschool. De geschiedenis van de openbare “Van Heemstra” school gaat terug tot 1581 en daarmee was het de oudste school van Friesland. De school werd gesticht door Willem Hendrik van Heemstra in 1775 blijkens een ingemetselde stichtingssteen. In 1898 volgde vernieuwing van het schoolgebouw en de schoolmeesterswoning, beide in dezelfde stijl. Omwille…

Read More >>