MBVO (meer bewegen voor ouderen)

De R komt weer in de maand september. Dan begint Meer Bewegen Voor Ouderen weer in MFC.
Wij starten weer op dinsdag 3 sept. a.s.
De lessen beginnen om half 10 tot half 11. Alle spieren en ledematen worden even goed getraind.
De lessen worden gegeven door Tineke Zuidema en Roelie Broersma, beiden uit Kollum.
Daarna is er gezellig met z’n allen koffie drinken tot 11 uur.
Les geld is € 10.00 per maand.
55 + ers van Oudwoude en omstreken u bent van harte welkom op dinsdag 3 september.
Informatie en opgeven kan bij Tine Koster 453733 / Hennie Visser 452528 / Marten vd Velde 453342.

  • ouderen-en-bewegen-740x509