Koersbal

Bij ons in het dorpshuis wordt 1 keer in de 2 weken koersbal gespeeld met fanatieke spelers.

Wilt een keer komen kijken of mee spelen is geen probleem het is op vrijdagmiddag.

Neem contact op met Johanna de Jong tel :0511-452938

2014-12-29 14.05.31