Aldwâld op ‘e praatstoel, we stellen voor Foarwei 30

PRAATSTOEL OUDWOUDE! We stellen je nu voor aan de boerderij aan de Foarwei 30. Dit is een koprompboerderij die van omstreeks 1860 zal dateren en die nog vrijwel geheel de oorspronkelijke detaillering laat zien. Zelfs de ramen vertonen nog de oude roedeverdeling. Op de overgang van voorhuis en schuur is een keuken uitgebouwd met een eigen geveltop en dak die haaks op de andere bouwvolumes staan. Lang geleden hebben blinden om ruimte gestreden bij deze vensterrijke uitbouw. maar deze zijn sinds enige tijd verdwenen. Het voorhuis waar tot voor enkele jaren de gootlijst nog voor de topgevel langsliep, is met pannen gedekt. De schuur heeft oorspronkelijke stallen voor tien koeien. Op de belangrijke wegkruising van Foarwei en Jan Binneswei zijn de leibomen voor de twee zichtgevels van wezenlijk belang, even monumentaal als ze zijn als de boerderij.
U bent te gast bij de Familie Buruma.
Uw verteller hier is Kees Bangma, zijn verhaal gaat over Barones Henriette van Welderen Rengers uit Veenklooster en de Belgische vluchtelingen. Wij hebben de primeur want een week na deze verhalentocht komt zijn boek uit.
AST DER NET BIST, DAN HAST WAT MIST!!