Aldwald op ‘e praatstoel. De Wygeast 23

Aldwâld op ‘e praatstoel. Ik stel u het volgende huis voor, de Wygeast 23. Dit was een oude boerderij die omstreeks 1911 is gebouwd. Hier woonde toen een, voor die tijd, moderne boer Anne van de Zwaag. Hij liet elk jaar zijn machines schilderen door Anne Sikkema, schildersbedrijf uit de Triemen. Anne had als eerste een gazonmaaier, hij dacht waarom zal ik moeilijk doen als het makkelijk kan. Ook had hij een Holder trekker 10 pk met een grote slee erachter, hiermee bracht hij de mest vanuit de stal meteen op het land. Het was echt een slimme boer. Soms werd er ook met een stok op een petroleumvat geslagen maar dat was weer een heel ander verhaal.
Momenteel wonen hier Patricia Manusiwa en Johannes Wijbenga.
Uw verteller hier is Bearn Bilker, hij verteld u het verhaal waarom de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
AST DER NET BIST, DAN HAST WAT MIST!!