Peuterzaal

Peuterskoalle Aldwald.JPG 3Peuterskoalle Aldwald.JPG 2Peuterskoalle Aldwald.JPG 1Peuterspeelzaal ‘It pjuttershonk’

Het is gezellig op de peuterspeelzaal “It Pjuttershonk” in Oudwoude! Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen er naar heerlijk met elkaar spelen, praten, zingen, verven, knutselen en luisteren als er boeken worden voorgelezen. Ons doel is kinderen een leuke plek te bieden waar zij zich naar hartenlust kunnen ontwikkelen en daarmee een goede voorbereiding te bieden op de basisschool.

Op de peuterspeelzaal worden met thema’s gewerkt uit het programma Piramide. Met Piramide worden kinderen op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld om hen heen. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van ontwikkelingsmaterialen als dagritmekaarten, praatplaten, speelgoed, liedjes cd’s etc. De onderwerpen van de thema’s liggen dicht bij de peuters, zoals bijvoorbeeld lente, mensen en verkeer.

De peuterspeelzaal is geopend op dinsdagmorgen van 8.30-11.00 uur en op donderdagmorgen van 8.30-11.30 uur en wordt geleid door Freerkje Dijkstra.

TIKO Kinderopvang biedt naast peuterspeelzaalwerk trouwens ook dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang. Onze dichtstbijzijnde kindercentra voor dagopvang of buitenschoolse opvang zijn te vinden in Kollum en Buitenpost.

 

Wilt u meer weten?

Bezoek dan onze website www.tikokinderopvang.nl of bel 0511-543017.